Coneix València Passejant 2019-01-28T13:02:18+00:00

Project Description

Coneix València Passejant

Coneix València Passejant

Foto: Diego Delso

Descripció

València requereix ser coneguda pas a pas i gaudir de la seua llarga història. Des de la colònia fundada pels romans l’any 138 a. de C. fins a l’actualitat, és evident el desenvolupament d’una ciutat marcada per períodes d’auge i declivi econòmic, arquitectònic, demogràfic, etc.

El programa s’inicia en les Torres de Serrans i permet, no solament  una presa de contacte amb alguns dels monuments més rellevants de l’important patrimoni artístic-cultural que perduren en la ciutat, sinó de l’ús a través del temps dels espais que ho conformen. Al llarg del recorregut es visiten alguns d’ells per a conèixer com es van construir, a quina època i període artístic pertanyen i quina era la seua utilitat en aquell moment, així com els seus usos actuals. El programa educatiu suposa una aproximació a la història, l’art i el traçat urbanístic de València, ressaltant el període en que la ciutat era una de les més importants de tota la Mediterrània.

Objectius

  • Conèixer la història de la nostra ciutat.
  • Aprendre història, de forma vivencial.
  • Descobrir la urbanística de València en altres èpoques i la seua incidència en la València actual.
  • Valorar el nostre patrimoni històric-artístic.

Adreçat a

BC1, BC2, CEE, CFS, EP3, EP4, EP5, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, UP

Calendari i Horari

  • L’itinerari es realitzarà de dimarts a divendres, al llarg del curs escolar.
  • Té una duració de tres hores i mitja.
  • S’inicia a les 9:45h. des de les Torres de Serrans.

Aportacions de l’Ajuntament

  • Educador/a.
  • Es disposa de material didàctic de suport al programa educatiu. Les persones interessades a rebre aquest material hauran d’indicar-ho en l’apartat de “Observacions” a l’hora de realitzar la sol·licitud.

Observacions

El programa pot ser desenvolupat en castellà, valencià o anglès. Cal indicar en la sol·licitud l’idioma en què se sol·licita realitzar l’activitat. Si es sol·licita en anglès, l’alumnat ha de disposar d’un nivell suficient per a seguir el programa íntegrament en anglès.

Informació

962084283 – 962082146

Qüestionaris d’avaluació

Qüestionari d’avaluació docent       https://goo.gl/forms/wDHRVMqhcb054J4v2

Qüestionari d’avaluació alumnat    https://goo.gl/forms/3HAb0WrL0YpyB4kk2

Logotipo de la Regidoria de Educación.