Coeducar professorat 2017-09-20T15:59:51+00:00

Project Description

Coeducar professorat

Coeducar professorat

Foto: Megan Soule

Descripció

L’educació en valors d’igualtat, solidaritat i cooperació s’ha constatat com una de les necessitats que cal abordar en la població infantil, adolescent i juvenil, i és una manera de previndre situacions de conflicte social, millorar la convivència, evitar la discriminació i el sexisme en els processos educatius i culturals. Per tot això, cal realitzar accions estratègiques i plantejar models d’intervenció amb la comunitat educativa docent, dirigits a educar xics i xiques perquè puguen desenvolupar les seues capacitats en igualtat, amb coresponsabilitat i sense estereotips sexistes que permeten el seu desenvolupament integral. Amb esta acció es pretén proporcionar la formació, els instruments d’intervenció docent i les eines pràctiques necessàries per a promoure la coeducació i la convivència en igualtat i contribuir a la prevenció de la violència de gènere en les aules.

Objectius

  • Incorporar la perspectiva de gènere en l’activitat educativa.
  • Aprendre a desvetlar el sexisme i les barreres invisibles que impedixen la igualtat d’oportunitats real.
  • Prendre consciència de la importància d’eliminar actituds i conductes discriminatòries en funció de gènere.
  • Fomentar un esperit crític que permeta analitzar les desigualtats en l’aula.

Adreçat a

PRF

Coordinadoras y coordinadores de igualdad y convivencia.

Calendari i horari

2 sessions, de 2 hores cadascuna, durant el curs escolar, en horari lectiu o extraescolar prèviament acordat.

Aportacions de l’Ajuntament

  • Professionals amb especialització en perspectiva de gènere.
  • Material didàctic.
  • Planificació i coordinació del curs.

Observacions

  • Grups màxims de 20 persones.
  • Es realitzarà al centre sol·licitant.
  • Cal sala amb ordinador, projector, pantalla i altaveus, per a projectar material audiovisual.

Informació

Servici d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Tel.: 962 082 640

logotipo regidoria d'igualtat i polítiques inclusives servici d'igualtat i polítiques inclusives