Coeducació: caminant per la igualtat 2019-07-24T09:57:17+00:00

Project Description

Coeducació: caminant per la igualtat

Coeducació: caminant per la igualtat

Descripció

Des del nostre naixement s’estableixen una sèrie de conductes que ens ensenyen a diferenciar-nos entre homes i dones. Aquesta diferenciació ens acompanya al llarg del nostre cicle vital, creant desigualtats que, en alguns casos, poden arribar a ser discriminatòries, sexistes, i fins i tot, violentes.

Hem d’educar en la igualtat, el respecte i la tolerància, formant, des d’edats ben primerenques, éssers humans capaços de no realitzar accions discriminatòries per qüestió de sexe.

Es realitzaran dinàmiques i activitats en les quals l’alumnat analitzarà el seu entorn social a la recerca d’alternatives no discriminatòries.

Objectius

  • Conéixer les diferències entre sexe, gènere, estereotip de gènere i rols.
  • Identificar i analitzar les desigualtats de gènere existents en la vida quotidiana.
  • Oferir alternatives no sexistes.
  • Fomentar la consciència del respecte i la diversitat sexual.

Adreçat a

BC1, BC2, CEE, CFS, EI5, EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i Horari

Es realitzaran les següents sessions en el centre escolar:

  • per a EI. 5 anys, una sessió (aprox. una hora de durada).
  • per a la resta de grups, tres sessions (aprox. una hora durada), impartides en setmanes consecutives.

Aportacions de l’Ajuntament

  • Material audiovisual.
  • Educador/a.

Material Didàctic

Es disposa de material didàctic de suport al programa. Aquest material està situat a continuació. És convenient que l’alumnat participant dispose d’una còpia en paper de la “Guia didàctica de l’alumnat”. La còpia la realitzarà el centre educatiu havent d’estar disponible a l’inici de l’activitat.

Observacions

El centre escolar haurà de disposar de projector, ordinador i altaveus.

Informació

962084283 – 962082146

Qüestionaris d’avaluació

Qüestionari d’avaluació docent       https://goo.gl/forms/96OmfpHTmeWl9XVX2

Qüestionari d’avaluació alumnat    https://goo.gl/forms/7TTcoRSAp49CZh622

ODS relacionats amb el programa

Logotipo de la Regidoria de Educación.