Coeducació: caminant per la igualtat 2018-09-03T11:32:05+00:00

Project Description

Coeducació: caminant per la igualtat

Coeducació: caminant per la igualtat

Descripció

Des del nostre naixement s’establixen una sèrie de conductes que ens ensenyen a diferenciar-nos entre hòmens i dones. Esta diferenciació ens acompanya al llarg del nostre cicle vital, creant desigualtats que, en alguns casos, poden arribar a ser discriminatòries, sexistes i, fins i tot, violentes. Cal educar en la igualtat, el respecte i la tolerància, formant, des d’edats ben primerenques, éssers humans capaços de no realitzar accions discriminatòries per qüestió de sexe. Es realitzaran dinàmiques i activitats en les quals l’alumnat analitzarà el seu entorn social a la recerca d’alternatives no discriminatòries.

Objectius

  • Establir les diferències entre sexe, gènere i rol.
  • Observar i analitzar les desigualtats existents en la vida quotidiana.
  • Oferir alternatives no sexistes.

Adreçat a

BC1, BC2, CEE, CFS, EI5, EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i Horari

Es realitzaran les següents sessions en el centre escolar:

– per a EI.2, una sessió (aprox. una hora de durada).
– per a la resta de grups, tres sessions (aprox. una hora durada), impartides en setmanes consecutives.

Aportacions de l’Ajuntament

  • Material audiovisual.
  • Educador/a.

Observacions

El centre escolar haurà de disposar de projector, ordinador i altaveus.

Informació

962084283 – 962082146

Logotipo de la Regidoria de Educación.