>>>Cinema Exprés pels DDHH. Xarxa Apuja el To contra el Racisme
Cinema Exprés pels DDHH. Xarxa Apuja el To contra el Racisme 2018-09-03T12:40:32+00:00

Project Description

Cinema Exprés pels DDHH. Xarxa Apuja el To contra el Racisme

Menjar variat és menjar sa

Descripció

Els curts de Cinema Expressos generen un espai de diàleg compartit, a través del qual es planteja els conceptes bàsics d’Estereotip – Prejudici – Discriminació.

Així mateix  s’aprofundeix: prejudici latent, formes d’aprenentatge dels prejudicis ( Cultural / Estructural), i les conseqüències d’establir relacions de convivència a través del prejudici i estereotip.

Elaboració de com poder-nos desmuntar els prejudicis i estereotips.

Es planteja les idees principals exposades pel grup en un mural compartit, amb la finalitat que el grup puga continuar reforçant aspectes en el curs.

Objectius

  • Establir la comparativa en els tipus de pensaments que marca la forma d’interactuar en societat:

A- Pensament que contempla la diversitat i la diferència, per a adaptar-se a les situacions i les persones.

B- Pensament estereotipant, que encasella i etiqueta per una generalització i al que li afig un sentiment negatiu, el prejudici

  • Reconéixer la Discriminació com a acció violenta, que genera conseqüències negatives per a les persones que ho exerceixen, i cap a les persones que la reben.
  • Proposar accions individuals i col·lectives contra el racisme en qualsevol dels seus nivells

Adreçat a

BC1, BC2, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, F.P.B

Calendari i horari

50 minuts

Aportacions de l’Ajuntament

  • Materials.
  • Monitors Moviment per la Pau

Observacions

La XARXA APUJA EL TO CONTRA EL RACISME

 

És una xarxa municipal  d’entitats socials  y centres educatius que treballen conjuntament  per acabar amb el racisme i la xenofòbia en l’entorn escolar. Els centres que formen part de la xarxa poden sol·licitar diferents serveis a les entitats com orientació i suport en conflictes o situacions de violència, tallers per a l’alumnat, formació i recursos per al professorat, formació d’agents de convivència i qualsevol activitat que permeta la millora de la convivència així com l’eradicació de conductes racistes i / o discriminatòries als centres.

Si ENCARA NO formes part de la xarxa, pots sol·licitar una de les activitats o tallers disponibles amb l’alumnat per a centres no inscrits, i conèixer els nostres recursos. D’aquesta manera, a més del taller, rebràs informació del funcionament de la resta de serveis que podràs sol·licitar una vegada inscrit el centre a la xarxa. Des de que el centre educatiu passe a formar part de Xarxa APuja el To, podrem començar a treballar conjuntament en objectius més a llarg termini per a la millora de la convivència en el centre, i per a acabar en aquelles situació de DISCRIMINACIÓ als centres educatius.

Informació

Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració

962087471-962087430

Logo regidoria de sanitat salut promoció de la salut