Project Description

Cinema Exprés pels DDHH. 

Xarxa Apuja el To contra el Racisme

Xarxa socioeducativa en la ciutat de València per a la prevenció de conductes de racisme, xenofòbia i intolerància, des de la promoció de valors cívics de convivència i tolerància i l’aprenentatge d’eines per a la prevenció d’actituds violentes derivades d’actituds racistes

Menjar variat és menjar sa

Descripció

Els curts de Cinema Expressos generen un espai de diàleg compartit, a través del qual es planteja els conceptes bàsics d’Estereotip – Prejudici – Discriminació.

Així mateix  s’aprofundeix: prejudici latent, formes d’aprenentatge dels prejudicis (Cultural / Estructural), i les conseqüències d’establir relacions de convivència a través del prejudici i estereotip.

Elaboració de com poder-nos desmuntar els prejudicis i estereotips.

Es planteja les idees principals exposades pel grup en un mural compartit, amb la finalitat que el grup puga continuar reforçant aspectes en el curs.

Objectius

  • Establir la comparativa en els tipus de pensaments que marca la forma d’interactuar en societat:

A- Pensament que contempla la diversitat i la diferència, per a adaptar-se a les situacions i les persones.

B- Pensament estereotipant, que encasella i etiqueta per una generalització i al que li afig un sentiment negatiu, el prejudici

  • Reconéixer la Discriminació com a acció violenta, que genera conseqüències negatives per a les persones que ho exerceixen, i cap a les persones que la reben.
  • Proposar accions individuals i col·lectives contra el racisme en qualsevol dels seus nivells

Adreçat a

BC1, BC2, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, F.P.B

Calendari i horari

  • 50 minuts.
  • Posibilitat de dos sessions

Aportacions de l’Ajuntament

  • Materials.
  • Monitors Moviment per la Pau

Observacions

La XARXA APUJA EL TO CONTRA EL RACISME

És una xarxa municipal d’entitats socials y centres educatius que treballen conjuntament per acabar amb el racisme i la xenofòbia en l’entorn escolar. Els centres que formen part de la xarxa poden sol·licitar diferents serveis a les entitats com orientació i suport en conflictes o situacions de violència, tallers per a l’alumnat, formació i recursos per al professorat, formació d’agents de convivència i qualsevol activitat que permeta la millora de la convivència així com l’eradicació de conductes racistes i / o discriminatòries als centres.
Si encara no formes part de la xarxa, pots sol·licitar algunes activitats o tallers disponibles per a l’alumnat i conéixer els nostres recursos. D’aquesta manera, a més de les activitats, rebràs informació del funcionament de la Xarxa apuja el to contra el racisme. Des que el centre educatiu passe a formar part de la xarxa, podrem començar a treballar conjuntament en objectius més a llarg termini per a la millora de la convivència en el centre i per a afrontar qualsevol situació de DISCRIMINACIÓ en els centres educatius.

Informació

Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració
962087471 – 962087430
rstcontraelracismo@valencia.es
RECORDEU QUE TENIM MATERIALS AUDIOVISUALS AL VOSTRE ABAST.

ODS relacionats amb el programa

Logo regidoria de sanitat salut promoció de la salut