Project Description

Campanya Escoles responsables: Projecte de eco-auditoria escolar de gestió de residus

Escuelas responsables: proyecto de eco-auditoría escolar de gestión de residuos

Descripció

La problemàtica ambiental actual requereix de comportaments responsables en nostra gestió de residus. En aquest sentit, l’educació ambiental juga un paper essencial. Els centres escolars no solament han d’incorporar estratègies per a formar ciutadans ambientalment responsables, sinó que, a més, tenen la responsabilitat de predicar amb l’exemple, incorporant a les seues estructures organitzatives models de gestió ambientals mitjançant processos educatius i participatius. Per açò, una de les eines útils és la ecoauditoría escolar de gestió de residus.

Aquesta auditoria ambiental escolar és un procés voluntari d’autoavaluació que permet reflexionar sobre la pròpia pràctica ambiental i identificar maneres de fer millores en l’entorn més immediat. Implica, per tant, l’avaluació i la millora del funcionament ambiental del centre escolar, concebut com un ecosistema, a través d’un procés pedagògic de recerca-acció-participació.

És un projecte actiu que implica la participació de gran part de la comunitat educativa. D’aquest projecte es deriva una saber fer que permetrà al centre seguir millorant de forma autònoma en anys posteriors.

Objectius

 • Millorar la pràctica ambiental del centre mitjançant la gestió de residus i el consum responsable.
 • Fomentar la reflexió i actuació de la comunitat educativa en la gestió de residus del centre.
 • Contextualitzar els problemes ambientals en l’entorn immediat.
 • Fomentar la participació social en la millora de l’entorn
 • Avaluar i gaudir els resultats de la pròpia acció.
 • Exercitar la capacitat de solucionar problemes i la presa de decisions.
 • Afavorir el treball en equip i de manera interdisciplinària.
 • Promoure la sensibilització i implicació de la comunitat educativa en activitats d’educació ambiental.

Requisits per a la seua execució

En sol·licitar la participació en aquest programa el centre ha de comprometre’s a:

 • Nomenar a un/a coordinador/a del programa de el professorat que es responsabilitzarà de tot el Projecte.
 • Constituir una Comissió Ambiental que incloga representants del professorat, de l’alumnat i representants de l’AMPA i/o personal no docent.
 • Integrar els objectius i desenvolupament del programa en els objectius del centre
 • Participar i recolzar des d’adreça les iniciatives sorgides del programa, facilitant els espais i aspectes organitzatius que es requerisquen per al seu desenvolupament.
 • Desenvolupar el programa al llarg del curs escolar en els temps i maneres que li resulten més adequats, i des d’una proposta de treball que integre a la major part de la comunitat escolar

A la finalització de l’activitat educativa la/el docent responsable del grup, així com l’alumnat participant, emplenaran el qüestionari d’avaluació de qualitat. Aquest qüestionari s’emplena on-line. Els enllaços per al seu emplenament es troben al final de cadascun dels programes recollits en la pàgina de web d’educació.

Adreçat a

TC

Calendari i Horari

 • El programa es desenvoluparà al llarg del curs escolar en 3 sessions:
  • Primera sessió, del 21 d’Octubre al 22 de Novembre de 2019.
  • Segona sessió, del 7 de Gener al 7 de Febrer.
  • Tercera sessió, del 27 d’Abril al 29 de Maig.
 • Els temps i horaris s’adequaran, en la mesura del possible, a les necessitats del centre.

Aportacions de l’ajuntament

Perquè la ecoauditoría es realitze de la millor forma possible, aquest projecte inclou la participació i guia d’un educador/a especialista que participarà en les reunions i activitats necessàries per a dur-ho a terme.

Informació

962084284

Qüestionaris d’avaluació

Qüestionari d’avaluació docent      https://goo.gl/forms/fTUUaPhfXbEMgX6f2

Qüestionari d’avaluació alumnat   https://goo.gl/forms/SdmrWldzEPMbMKtt1

ODS relacionats amb el programa

Logotipo de la Regidoria de Educación