>>>Campanya-concurs “València, una ciutat transparent. Educació en Transparència i Govern Obert”.
Campanya-concurs “València, una ciutat transparent. Educació en Transparència i Govern Obert”. 2017-11-29T13:57:13+00:00

Project Description

Campanya-concurs “València, una ciutat transparent. Educació en Transparència i Govern Obert”

Campanya-concurs “València, una ciutat transparent. Educació en Transparència i Govern Obert”.

Foto: Diego Delso

Descripció

El concurs té com a finalitat aconseguir un major aprofundiment en el coneixement sobre la transparència, el bon govern i el Portal de Transparència i Dades Obertes de València, mitjançant la implicació conjunta del professorat i l’alumnat. Les modalitats en les que es podrà participar són: redacció, audiovisual i còmic. Els requisits i el model de sol.licitud estaran disponibles en la web municipal una vegada que es publique la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Objectius

 • Conèixer i interioritzar la importància de la transparència i el bon govern.
 • Potenciar la publicitat activa i promoure el dret a saber.
 • Sensibilitzar i visibilizar al conjunt de la societat valenciana la idea del bon ús de pràctiques de transparència amb els treballs realitzats.
 • Promoure la participació i cooperació entre alumnat i professorat.
 • Fomentar l’ús de les TICS: conèixer la ciutat a partir de les dades que ofereix el Portal.
 • Promoure l’anàlisi dels principals problemes del mal govern i els factors beneficiosos que per contra, porta amb si la transparència i el bon govern.
 • Potenciar l’ús de la informació municipal per a conèixer l’entorn i el funcionament de la democràcia.
 • Augmentar el compromís ciutadà amb el dret a saber.

Adreçat a

BC1, BC2, CFS, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, FPA, UP

Calendari i Horari

 • Al llarg del curs, les tutories organitzaran les sessions de treball dins del calendari escolar, afavorint la interiorització de la temàtica entorn de la Transparència i Bon Govern.
 • Una vegada finalitzats els treballs, en cada centre s’acordarà procedir a la visualització de tots ells. Finalment el tribunal valorarà els treballs realitzats.
 • Es realitzarà un acte final en directe en l’Ajuntament de València el dia acordat en el qual estaran convidats els finalistes del concurs.
 • Les bases de la convocatòria es podran consultar en la pàgina web de l’Ajuntament. Es comunicarà la publicació de les bases per correu electrònic als centres educatius de la ciutat.

Aportacions de l’Ajuntament

 • Difusió Projectes Educatius.
 • Organiza Delegació de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de València.
 • Premis segons les Bases.

Observacions

Es disposa de material didàctic de suport, Guia: “Coneixent la transparència i el seu Portal”.