Avatars de ser adolescent hui 2019-07-29T14:00:32+00:00

Project Description

Avatars de ser adolescent hui

Avatars de ser adolescent hui

Descripció

L’activitat està dirigida a conscienciar les/els persones jóvens del seu ser adolescent per a afavorir l’anàlisi de les seues problemàtiques i dificultats que li porten a la busca d’alternatives més saludables en els seus diferents àmbits de desenvolupament: familiar, escolar i social i previndre els riscos de les addiccions. El treball s’adequarà en continguts i metodologia al perfil dels grups.

Objectius

  • Reflexió sobre els diversos aspectes que implica ser adolescent hui i especialment davant del fenomen de les drogues i les drogodependències.
  • Facilitar la resolució de situacions que generen conflicte i malestar en els àmbits de desenvolupament (individual, familiar, grupal, escolar i social).
  • Promoure un creixement personal, físic, psicològic i social, més saludable i evitar així el risc de les drogues.

Adreçat a

ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i horari

  • Del 7 de gener al 22 de desembre.
  • Cada taller serà de 2 sessions d’1 hora i 30 minuts que es fixarà amb els respectius Centres Educatius.

Aportacions de l’Ajuntament

  • Professional Psicòleg/Psicòloga especialista.
  • Els tallers són participatius i gratuïts.

Observacions

  • Els grups tenen un mínim de 15 i un màxim de 45 participants.
  • Els Centres seran seleccionats entre aquells que ho sol·liciten i que reunisquen un nombre més gran d’alumnes susceptibles de rebre tal programa.

Informació

Imprescindiblement s’haurà de contactar per telèfon amb el Pla Municipal de Drogodependències (PMD) per a realitzar la inscripció en aquest programa. El número de telèfon de contacte és el següent 962 082 029

ODS relacionats amb el programa