Project Description

Aus a la ciutat

Aus a la ciutat

Foto: Michel Bosma

Descripció

Programa dedicat al coneixement de les espècies d’aus comunes (estornells, merles, falcies, avions, oronetes, etc.) que tenim més prop.

L’atracció que suscita el món de les aus és un bon punt de partida per a fomentar actituds positives cap al medi ambient, connectar amb el ritme de les estacions i incrementar la consciència ambiental de l’alumnat.

El programa es realitza en col·laboració amb el Grup Local SEO-Ardea i Grup d’Anellament l’Albufera pertanyents a la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEU/BirdLife), una organització no governamental sense ànim de lucre, especialitzada en la conservació i estudi de les aus i els seus hàbitats, així com en educació ambiental, amb àmplia experiència de més de 30 anys en la nostra ciutat.

 

El programa es desenvolupa en tres sessions:

 • 1ª sessió. S’inicia a l’aula on es realitza la presentació del programa i es treballen les espècies hivernals: estornells, cuetes blanques, etc. A més, es realitza una eixida pels voltants del centre educatiu per a detectar i observar aquestes espècies.
 • 2ª sessió. S’inicia a l’aula on s’estudien les aus estivals (falciots, avions, orenetes, etc.), les seues migracions, la seua anatomia, la seua abundància, les seues problemàtiques. També es realitza una eixida pels voltants del centre educatiu per a detectar i observar aquestes espècies.
 • 3ª sessió. Es realitza a l’aula una activitat plàstica consistent en un mòbil a partir de l’obra de l’artista Alexander Calder.

Objectius

 • Observar i aprendre a reconéixer a l’avifauna urbana de València.
 • Fomentar l’interés i l’estima cap a les aus.
 • Analitzar i reflexionar sobre la problemàtica que pateixen i generen determinades espècies d’aus.
 • Connectar amb la natura i els seus canvis estacionals.
 • Aprendre a plasmar en el llenguatge plàstic aquells coneixements que hem après.

Requisits per a la seua execució

 • Es requereix d’una aula que dispose d’equips multimèdia (ordenador, projector, altaveus, etc..)
 • Tant en la primera com en la segona sessió es realitza una eixida pels voltants del Centre Educatiu, per la qual cosa es requereix de l’autorització paterna/materna, tutor/a legal, de l’alumnat.
 • A la finalització de cada programa la/el docent responsable del grup, així com l’alumnat participant, emplenaran el qüestionari d’avaluació de qualitat. Aquest qüestionari s’emplena on-line. Els enllaços per al seu emplenament es troben al final de cadascun dels programes recollits en la pàgina de web d’educació

Adreçat a

EP5, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, F.P.B

Calendari i Horari

 • El programa es desenvolupa en tres sessions de tres hores cadascuna en horari de 9 a 12 hores.
 • Es realitza en dos períodes de temps:
  • Des del 9 de Desembre de 2019 al 31 de Gener de 2020. 1ª sessió (aus tardor-hivern).
  • Des de el  30 de Març al 12 de Juny de 2020. 2ª sessió (aus primavera-estiu) i 3ª sessió (activitat plàstica).

Aportacions de l’Ajuntament

 • Educador/a, anellador especialista.
 • Materials (prismàtics, cartells, materials didàctics per a facilitar en l’aula el treball posterior a les sessions)
 • Presentacions multimèdia.

Material Didàctic

Es disposa de material didàctic de suport al programa. Aquest material està situat a continuació. És convenient que l’alumnat participant dispose d’una còpia en paper de la “Guia didàctica de l’alumnat”. La còpia la realitzarà el centre educatiu havent d’estar disponible a l’inici de l’activitat.

GUIA DIDÀCTICA DE L’ALUMNAT. AUS A LA CIUTAT.

 

En breu disposarem de:

 • Guia Didàctica del professorat. Aus a la ciutat.

Observacions

 • Si ho sol·licita, el centre tindrà prioritat per a participar en la campanya: “Dia Mundial dels ocells migratòria”. Consisteix en una visita a Naturia, en horari de 9.30 a 12.30 hores, on l’alumnat visitarà una exposició sobre els ocells, es realitzarà l’observació de l’avifauna del riu i, amb un “Anellador/a” especialista coneixerà en què consisteix l’anellament científic d’ocells silvestres.
 • Per a poder participar en la campanya d’ocells hauran d’inscriure’s a través de la pàgina web:

Campanya “Dia Mundial de les Aus Migratòries”

Informació

962082146 – 962084283

Qüestionaris d’avaluació

Qüestionari d’avaluació docent        https://goo.gl/forms/P5wOgkRvKu8E8DCI2

Qüestionari d’avaluació alumnat     https://goo.gl/forms/0lRsAqBGR8B4XTsF2 

ODS relacionados con el programa