Aus a la ciutat 2017-09-20T10:29:57+00:00

Project Description

Aus a la ciutat

Aus a la ciutat

Foto: Michel Bosma

Descripció

Programa dedicat al coneixement de l’avifauna urbana de València, és a dir, a les espècies d’aus comunes (estornells, merles, falcies, avions, oronetes, etc.) que tenim més prop. L’atracció que suscita el món de les aus és un bon punt de partida per a fomentar actituds positives cap al medi ambient, connectar amb el ritme de les estacions i incrementar la consciència ambiental de l’alumnat. El programa es realitza en col·laboració amb el Grup Local SEO-Ardea i Grup d’Anellament l’Albufera pertanyents a la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEU/BirdLife), una organització no governamental sense ànim de lucre, especialitzada en la conservació i estudi de les aus i els seus hàbitats, així com en educació ambiental, amb àmplia experiència de més de 30 anys en la nostra ciutat.

El programa es desenvolupa en tres sessions:

 • 1ª sessió. En l’aula, de 9:00 a 12:00 hores. Es realitza la presentació del programa i es treballen les espècies hivernals: estornells, cuetes blanques, etc.
 • 2ª sessió. En l’aula de 9:00 a 12:00. S’estudien les aus estivals (falciots, avions, orenetes, etc.), les seues migracions, la seua anatomia, la seua abundància, les seues problemàtiques. També es realitza una eixida pels voltants del centre educatiu per a detectar i observar aquestes espècies.
 • 3ª sessió. En l’aula de 9:00 a 12:00. Es realitzara una activitat plàstica consistent en un mòbil a partir de l’obra de l’artista Alexandre Calder.

Objectius

 • Observar i aprendre a reconéixer les aus que utilitzen el medi urbà com a hàbitat, compartint la ciutat amb els éssers humans.
 • Fomentar l’interés i l’estima cap a les aus.
 • Analitzar la problemàtica de l’avifauna i les espècies que causen problemes.
 • Connectar amb la natura i els seus canvis estacionals.
 • Aprendre a plasmar en el llenguatge plàstic aquells coneixements que hem après.

Adreçat a

EP5, EP6, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4

Calendari i Horari

El programa recolzat en presentacions multimèdia i eixides fora del centre educatiu es desenvolupa en tres sessions.

Aportacions de l’Ajuntament

 • Educador/a, anellador expert
 • Materials (prismàtics, cartells, materials didàctics per a facilitar en l’aula el treball posterior a les sessions)
 • Presentacions multimèdia.
 • Es disposa de material didàctic de suport al programa educatiu. Les persones interessades a rebre este material hauran d’indicar-ho en l’apartat de “Observacions” a l’hora de realitzar la sol·licitud.

Observacions

 • L’aula (o centre educatiu) ha de comptar amb un ordinador o pissarra digital per tal de visualitzar la presentació.
 • En cas d’haver realitzat les tres sessions del programa, el centre tindrà prioritat per a realitzar una quarta: “Trobada d’aus”. Es tracta d’una eixida fora del Centre Educatiu per a observar i conèixer “in situ” les aus dels jardins de la ciutat. Consisteix en una visita a Naturia, en horari de 9:30 a 12:30 hores, on l’alumnat visitarà una exposició sobre les aus, es realitzarà l’observació de l’avifauna del riu i, amb un “Anellador” expert coneixerà en què consisteix l’anellament científic d’aus silvestres, quin és la seua utilitat i aprendre a reconèixer en el camp les principals espècies d’aus que es localitzen en aquesta àrea enjardinada.

Informació

962082146 – 962084283