Arbres de la nostra ciutat 2019-05-15T08:14:03+00:00

Project Description

Arbres de la nostra ciutat

Arbres de la nostra ciutat

Descripció

Els xiquets i les xiquetes se senten espontàniament atrets per la naturalesa i, estant en contacte amb ella es desenvolupen de forma saludable a tots els nivells. Si bé la ciutat constituïx un medi més limitat que el natural, els ecosistemes urbans poden ser una font de satisfacció, experimentació i curiositat. Atés que la nostra ciutat és especialment rica en espècies vegetals arbòries, este programa tracta d’acostar a l’alumnat al seu propi medi urbà.

Es treballa inicialment coneixent les parts de l’arbre i la seua funció fins a la importància dels arbres per a l’ésser humà.

El programa es desenvolupa en dos sessions:

– Primer dia: En la primera sessió s’explica la importància dels arbres en el nostre entorn i per a l’ésser humà, les seues característiques, les parts que ho conformen així com les seues funcions i necessitats.

Per a açò, s’empraran diferents recursos amb activitats i dinàmiques basades en el joc i en la representació gràfica del conte “La ciutat del fum”. A més, aquesta sessió inclou una xicoteta recerca pels voltants del centre educatiu per a conéixer el nom d’alguns dels arbres més característics del barri així com alguna de les seues particularitats. L’educador/a proposarà tres dels arbres més característics o peculiars de la zona i l’alumnat votarà el que desitgen apadrinar.

– Segon dia: es realitzarà un treball plàstic basat en el llibre “Dibuixar un arbre” de Bruno Munari.

Objectius

 • Identificar i experimentar amb els principals elements naturals en l’entorn del centre.
 • Valorar el patrimoni natural de la nostra ciutat.
 • Interpretar i expressar processos del medi que ens envolta.
 • Afavorir actituds de respecte i cura del medi ambient.
 • Reconèixer les parts dels arbres en viu i relacionar-les amb la seua funció.
 • Traslladar al llenguatge plàstic aquells conceptes que hem après.

Adreçat a

EI5, EP1, EP2, EP3, EP4

Calendari i Horari

 • Al llarg del curs escolar.
 • Horari de matins.
 • Les sessions tindran una durada de 3 hores cadascuna.

Aportacions de l’Ajuntament

 • Educador/a.
 • Material didàctic (gles, pinyes, suro, corfes, fulles, troncs, etc.).

Material Didàctic

En breu disposarem de:

 • Guia Didàctica del alumnat. Arbres de la nostra ciutat.
 • Guia Didàctica del professorat. Arbres de la nostra ciutat.

Observacions

Lloc: a l’aula del centre educatiu. La primera sessió inclou una eixida pels voltants del centre

Informació

962084283 – 962082146

Qüestionaris d’avaluació

Qüestionari d’avaluació docent   https://goo.gl/forms/MaTOFMrR1e4Vo7Rg1

Qüestionari d’avaluació alumnat https://goo.gl/forms/tXQPheQWqejFwvsm2