Project Description

Arbres de la nostra ciutat

Arbres de la nostra ciutat

Descripció

Els xiquets i les xiquetes se senten espontàniament atrets per la naturalesa i, estant en contacte amb ella es desenvolupen de forma saludable a tots els nivells. Si bé la ciutat constituïx un medi més limitat que el natural, els ecosistemes urbans poden ser una font de satisfacció, experimentació i curiositat. Atés que la nostra ciutat és especialment rica en espècies vegetals arbòries, este programa tracta d’acostar a l’alumnat al seu propi medi urbà.

El programa es desenvolupa en dos sessions:

Primera sessió: En la primera sessió s’explica la importància dels arbres en el nostre entorn i per a l’ésser humà, les seues característiques, les parts que ho conformen així com les seues funcions i necessitats.

Aquesta sessió inclou una xicoteta recerca pels voltants del centre educatiu per a conéixer el nom d’alguns dels arbres més característics del barri així com alguna de les seues particularitats.

Segona sessió: es realitzarà un treball plàstic basat en el llibre “Dibuixar un arbre” de Bruno Munari.

Objectius

 • Identificar i experimentar amb els principals elements naturals en l’entorn del centre.
 • Valorar el patrimoni natural de la nostra ciutat.
 • Interpretar i expressar processos del medi que ens envolta.
 • Afavorir actituds de respecte i cura del medi ambient.
 • Reconèixer les parts dels arbres en viu i relacionar-les amb la seua funció.
 • Traslladar al llenguatge plàstic aquells conceptes que hem après.

Requisits per a la seua execució

 • Les sessions es realitzaran en el Centre Educatiu.
 • La primera sessió inclou una eixida pels voltants del Centre Educatiu, sent imprescindible l’autorització paterna/materna, tutor/a legal, de l’alumnat.
 • A la finalització de cada programa la/el docent responsable del grup, així com l’alumnat participant, emplenaran el qüestionari d’avaluació de qualitat. Aquest qüestionari s’emplena on-line. Els enllaços per al seu emplenament es troben al final de cadascun dels programes recollits en la pàgina de web d’educació

Adreçat a

EI5, EP1, EP2, EP3, EP4

Calendari i Horari

 • Al llarg del curs escolar, en els dies lectius des del 10 d’octubre de 2019 al 12 de juny 2020.
 • Horari de matins.
 • La primera sessió tindrà una duració aproximada de 3 hores per a tots els nivells.
 • La segona sessió tindrà una duració de:
  • 2 hores per a E.I.
  • 3 hores per a E.P.

Aportacions de l’Ajuntament

 • Educador/a.
 • Material didàctic (gles, pinyes, suro, corfes, fulles, troncs, etc.).

Material Didàctic

Es disposa de material didàctic de suport al programa. Aquest material està situat a continuació. És convenient que l’alumnat participant dispose d’una còpia en paper de la “Guia didàctica de l’alumnat”. La còpia la realitzarà el centre educatiu havent d’estar disponible a l’inici de l’activitat.

GUIA DIDÀCTICA DE L’ALUMNAT. ARBRES DE LA NOSTRA CIUTAT

 
En breu disposarem de:

 • Guia Didàctica del professorat. Arbres de la nostra ciutat.

Informació

962084283 – 962082146

Qüestionaris d’avaluació

Qüestionari d’avaluació docent   https://goo.gl/forms/MaTOFMrR1e4Vo7Rg1

Qüestionari d’avaluació alumnat https://goo.gl/forms/tXQPheQWqejFwvsm2

ODS relacionats amb el programa