Project Description

Alimentació en l’ adolescència, com menges?

 Alimentació en l’ adolescència, com menges?

Foto: Andrew Welch

Descripció

Este taller consisteix en una breu exposició sobre l’alimentació saludable, la piràmide de l’alimentació i la ració alimentaria, per a posteriorment oferir una ferramenta senzilla d’implementar que facilitarà l’anàlisi de la dieta setmanal de cada participant. Amb este taller pretenem que les i els adolescents amplien els seus coneixements sobre les característiques dels aliments i les seues funcions en el nostre organisme i puguen comprendre que una alimentació correcta i equilibrada és un factor determinant de la salut en totes les etapes de la vida. Encara que els objectius del taller seran els mateixos en totes les etapes educatives, el desenvolupament i el material audiovisual i pràctic és diferent en cada etapa per a adaptar-nos a les diferents edats dels alumnes.

Objectius

 • Ampliar els coneixements sobre els nutrients que aporten els aliments.
 • Reforçar els coneixements sobre la dieta equilibrada i la piràmide de l’alimentació.
 • Conscienciar els alumnes de la importància d’una correcta alimentació en totes les etapes de la vida.
 • Desenvolupar habilitats i aptituds per a triar una dieta saludable, estimulant el judici crític.
 • Identificar i valorar els desequilibris alimentaris de la seua pròpia dieta setmanal i facilitar les destreses per a corregir-la.
 • Estimular la pràctica de l’exercici físic.

Adreçat a

AMPA, BC1, BC2, CFS, ESO1, ESO2, ESO3, ESO4, F.P.B, PRF

Calendari i horari

 • Es desenvoluparà d’octubre a juny en horari de matins.
 • La duració estimada de l’activitat: 2 h.

Aportacions de l’Ajuntament

 • Tècnic/a de promoció de la salut
 • Material didàctic

Observacions

 • L’activitat es realitzarà a l’Alqueria de Solache.
 • S’ha de fer una sol·licitud per cada curs i taller.
 • Els alumnes han de portar bolígraf per a realitzar l’activitat pràctica.

Informació

962 082 303 – 962 082 380

ODS relacionats amb el programa

Logo regidoria de sanitat salut promoció de la salut