València Municipal

Home>Educant en el territori>València Municipal

Visita a l’Ajuntament de València

2019-09-10T13:13:50+02:00

L'activitat comença en la Plaça de l'Ajuntament. S'estudien els aspectes arquitectònics, històrics i funcionals de l'edifici i l'evolució del seu entorn al llarg del temps.

Visita Les Corts

2019-07-24T14:02:57+02:00

Recorregut pel Palau de Benicarló, actual seu de la primera institució de la Generalitat: Les Corts Valencianes, poder legislatiu de la Comunitat.

Visita al Centre de Gestió de Trànsit de l’Ajuntament de València

2019-07-25T08:52:42+02:00

Este programa de l'Ajuntament de València oferix als participants conéixer i valorar l'existència d'un servici important que realitza l'Ajuntament: la gestió de la mobilitat de vianants, bicicletes, transport públic i vehicles en la ciutat a través del Centre de Gestió de Trànsit, ubicat en el complex de Tabaquera.

Visita la teua Biblioteca

2019-07-25T09:01:23+02:00

Este programa oferix a l’alumnat participant la possibilitat de conéixer i valorar l'existència en el seu barri d'una Biblioteca Municipal de València.

Visita al Laboratori Municipal

2019-07-25T09:13:29+02:00

Visitar les instal·lacions del Laboratori, explicant l’equipament i el seu funcionament. Aquesta visita comporta una presentació audiovisual del Laboratori Municipal de València, per a donar a conéixer l’origen i les competències que actualment desenvolupa, explicant la seua estructura organitzativa.

Simulacre i pràctica d’evacuació en centres escolars

2019-07-25T10:15:43+02:00

El fi de la pràctica és observar i valorar la reacció i resposta de les persones que ocupen el centre davant d'una situació d'emergència, i més concretament del professorat, ja que d'ell depén el seu alumnat per a ser evacuat a una zona segura.