Protecció del medi ambient i la biodiversitat

Home>Educant en el territori>Protecció del medi ambient i la biodiversitat

Raeeciclant

2019-07-29T11:39:52+02:00

Taller que té com a eix de treball els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

Groc 6 x 6

2019-07-29T12:13:47+02:00

Taller que té com a eix de treball el contenidor groc i els residus d'envasos lleugers. Aquest taller està basat en la dinàmica de grup Philips 6 x 6 en la qual es divideix el grup en 6 subgrups i se'ls fa debatre durant 6 minuts sobre 6 temes referits a la separació i recollida selectiva de residus d'envasos lleugers, i al final es fa una posada en comú. El tema de discussió dels subgrups tractarà de corregir els errors més comuns en la separació d'aquest tipus de residus.

Els Periodistes dels RAEE

2019-07-16T13:08:57+02:00

Taller que té com a eix de treball tots els contenidors i, per tant, tots els residus inclosos en Recicla amb els Cinc Sentits (R5S). En aquest taller es recopilen notícies, curiositats i anècdotes sobre el reciclatge amb l'objectiu de crear un periòdic de reciclatge o newsletter que els participants puguen compartir en les xarxes socials per tal de difondre informació i notícies sobre el reciclatge, les bones pràctiques en matèria de generació i gestió de residus, “tips” sobre reciclatge,... Els participants hi assumeixen un paper (corresponsal, redactor, editor,...) recopilen i transmeten la informació per a fer-hi una posada en comú i compartir la informació objectiva, poder corregir els possibles errors en la comunicació, recopilació i transmissió de les notícies.

Reutili-fem

2019-07-29T13:34:06+02:00

L'objectiu del programa és posar en pràctica la segona regla de les 3R, “reutilitzar”.

Històries del Reciclatge

2019-07-29T13:45:59+02:00

Amb l'ajuda d'uns daus gegants i gràcies a l’elecció que faran l’alumnat de la classe, els educadors improvisen la narració d'una història en què intervenen diversos elements i personatges, com per exemple la naturalesa, el reciclatge i els contenidors que tenim al carrer, xiquets i xiquetes, els animals, el poble on vivim, etc. D'aquesta manera, l’alumnat no solament aprèn els diferents contenidors que tenim al carrer, l'ecoparc..., sinó que també comencen a familiaritzar-se amb els SCRAP mitjançant el joc.

Desembolicar de Residus

2019-07-29T14:02:25+02:00

La temàtica d’aquest joc consisteix a relacionar els residus generats als centres educatius i a la llar amb el contenidor on caldrà

Reciclant Bit a Bit

2019-07-29T14:11:58+02:00

Taller que té com a eix de treball tots els contenidors i per tant tots els residus inclosos en Recicla amb els Cinc Sentits (R5S). Aquesta activitat es basa en la creació d'històries sobre la separació de residus i el seu reciclatge. Es té l’ajuda d'imatges (bits d'intel·ligència), que serviran per a improvisar històries en les quals apareixen diferents elements comuns (contenidors de separació, residus reciclables, SCRAP, personatges, animals, elements naturals, objectes reciclats,…). Aquestes històries poden ser gravades en format mp3, sota autorització prèvia del centre escolar, i posteriorment publicades o utilitzades com a recurs en les diferents plataformes digitals del projecte.

Recicla-Cèrcols

2019-07-30T08:55:45+02:00

Taller que té com a eix de treball tots els contenidors i per tant tots els residus inclosos en Recicla amb el Cinc Sentits (R5S). Aquesta activitat es basa en una successió de proves i jocs cooperatius en els quals cinc equips se situen al voltant de cinc cèrcols de colors (groc, blau, verd, roig i blanc) amb l’objectiu de separar correctament el màxim nombre de residus per a després poder-los reciclar.

Canta-Contenidors

2019-07-30T08:59:01+02:00

Taller que té com a eix de treball el conjunt dels contenidors i per tant tots els residus inclosos en Recicla amb els Cinc Sentits (R5S). Activitat en la qual mitjançant diferents tècniques i dinàmiques de grup –danses, jocs i cançons–  els educadors ensenyen a separar correctament els residus més comuns en les llars i centres escolars. Per a cada tipus de residu es fa una activitat específica.

La Màgia dels Contenidors de Colors

2019-07-30T09:46:05+02:00

Taller que té com a eix de treball tots els contenidors i per tant tots els residus inclosos en Recicla amb el Cinc Sentits (R5S). S’hi explica una història en la qual el protagonista és el mag dels contenidors que ensenya als participants diferents trucs de màgia perquè aprenguen i recorden com se separen correctament els diferents tipus de residus.

La baralla del reciclatge

2019-07-30T12:51:39+02:00

Aquest taller està dissenyat com una activitat transversal per a tots els col·lectius amb el quals es treballa en Recicla amb els Cinc Sentits (R5S).

Caracartó i els seus amics

2019-07-30T12:58:23+02:00

Taller que té com a eix de treball el contenidor blau i els residus d'envasos de paper i cartó. S’hi explica la història de Caracartó.