Protecció del medi ambient i la biodiversitat

Home>Educant en el territori>Protecció del medi ambient i la biodiversitat

Les Carioques Voladores de Paper

2019-07-25T10:26:31+02:00

Taller que té com a eix de treball el contenidor blau i els residus d'envasos de paper i cartó, en el qual es tracta i explica la problemàtica de la generació de tots els residus.

Polseres RAEEs

2019-07-25T11:59:14+02:00

Taller que té com a eix de treball els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEEs). Aquesta és una activitat de manipulació en què es treballa la identificació i el correcte lliurament dels residus d'aparells elèctrics i electrònics i s'aprén a reutilitzar components d'aquest tipus de residus per a, per exemple, confeccionar polseres a partir de cables, denes de colors i xicotets components electrònics.

Donar la llanda

2019-07-25T12:12:08+02:00

Taller que té com a eix de treball el contenidor groc i els residus d'envasos lleugers. Aquesta és una activitat de manipulació en la qual es treballa la identificació dels residus d'envasos lleugers i s'aprén a reutilitzar aquest tipus de residus de la mà de una llanda per tal de, per exemple, confeccionar polseres amb les xapes de les llandes de refrescs.

Reciclant la Farmaciola

2019-07-25T12:26:29+02:00

Aquest taller té com a eix de treball el contenidor blanc de les oficines de farmàcia i els residus d'envasos de medicaments. S’hi planteja el manteniment i la reposició dels diferents medicaments que conformen una farmaciola domèstica bàsica, una de viatge o una de camp, i es recorda mitjançant una dinàmica de grup la gestió correcta d'aquests residus i el seu punt de lliurament.

La Recibotiga Ambiental

2019-07-25T12:44:47+02:00

Taller que tracta de plantejar alternatives, representades en imatges, vídeos, textos… en forma de consells i bones pràctiques ambientals per a dur a terme en la vida diària, de manera que aprenem a separar correctament els residus reciclables de forma més còmoda, més senzilla i més efectiva, i així no es contribuïsca a generar un excés de residus no reciclables i que així aconseguim ser consumidors conscients i responsables.

Risiclatge: Excuses per a No Reciclar

2019-07-25T13:07:31+02:00

A través del riure, el joc, la dansa i altres dinàmiques com ara exercicis de respiració, massatges, etc., es pretén propiciar un canvi emocional, psicològic i fisiològic que done lloc a un canvi positiu en les actituds i els hàbits diaris dels assistents davant la reducció, reutilització i reciclatge dels residus.

La Maleta del Reciclatge

2019-07-25T13:29:16+02:00

Es tracta d'un recurs pedagògic dissenyat perquè el professorat d'un centre conega de primera mà una sèrie de materials didàctics per tal que puga utilitzar-los en les aules per al desenvolupament dels programes i projectes educatius curriculars.

La Dissecció d’una Bossa de Fem

2019-09-16T09:14:13+02:00

Aquest taller, de caràcter eminentment pràctic, pretén que l’alumnat coneguen com està composta una bossa de brossa i com s'han de separar els distints tipus de residus.

Fabricant Contenidors

2019-07-29T09:22:53+02:00

Taller que té com a eix de treball tots els contenidors i per tant tots els residus inclosos en Recicla amb els Cinc Sentits (R5S). Aquest és un taller de manipulació. Mitjançant una plantilla i caixes de cartó que duran els participants, es construeixen contenidors per a tots els residus i, alhora s'aporta informació sobre la seua correcta gestió.

Si jo fora un SCRAP

2019-07-29T09:38:26+02:00

Taller que té com a eix de treball el coneixement de tots els SCARP participants en Recicla amb els Cinc Sentits (R5S). Es tracta de desenvolupar un joc de rol en el qual els i les qui participen, dividits en cinc grups, n’assumeixen el paper com a representants dels diferents Sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP).

Debatent en Verd

2019-07-29T11:27:20+02:00

Taller que té com a eix de treball el contenidor verd i els residus d'envasos de vidre. Aquesta activitat es basa en una dinàmica en què els i les qui participen, per equips, han de debatre sobre la separació i el reciclatge del vidre i han d’assumir el rol dels diferents actors que participen en el sistema –envasadors, comerciants, administració, consumidors recicladors i consumidors no recicladors–. Per a facilitar-ne el treball se'ls oferirà informació sobre el paper que exerceix cadascun d'ells en el flux de gestió dels residus d'envasos de vidre.