Donar la llanda

2019-07-16T12:34:18+00:00

Taller que té com a eix de treball el contenidor groc i els residus d'envasos lleugers. Aquesta és una activitat de manipulació en la qual es treballa la identificació dels residus d'envasos lleugers i s'aprén a reutilitzar aquest tipus de residus de la mà de una llanda per tal de, per exemple, confeccionar polseres amb les xapes de les llandes de refrescs.

Reciclant la Farmaciola

2019-07-16T13:33:11+00:00

Aquest taller té com a eix de treball el contenidor blanc de les oficines de farmàcia i els residus d'envasos de medicaments. S’hi planteja el manteniment i la reposició dels diferents medicaments que conformen una farmaciola domèstica bàsica, una de viatge o una de camp, i es recorda mitjançant una dinàmica de grup la gestió correcta d'aquests residus i el seu punt de lliurament.

La Recibotiga Ambiental

2019-07-16T12:58:14+00:00

Taller que tracta de plantejar alternatives, representades en imatges, vídeos, textos… en forma de consells i bones pràctiques ambientals per a dur a terme en la vida diària, de manera que aprenem a separar correctament els residus reciclables de forma més còmoda, més senzilla i més efectiva, i així no es contribuïsca a generar un excés de residus no reciclables i que així aconseguim ser consumidors conscients i responsables.

Risiclatge: Excuses per a No Reciclar

2019-07-16T13:38:03+00:00

A través del riure, el joc, la dansa i altres dinàmiques com ara exercicis de respiració, massatges, etc., es pretén propiciar un canvi emocional, psicològic i fisiològic que done lloc a un canvi positiu en les actituds i els hàbits diaris dels assistents davant la reducció, reutilització i reciclatge dels residus.

La Maleta del Reciclatge

2019-07-16T12:53:53+00:00

Es tracta d'un recurs pedagògic dissenyat perquè el professorat d'un centre conega de primera mà una sèrie de materials didàctics per tal que puga utilitzar-los en les aules per al desenvolupament dels programes i projectes educatius curriculars.

La Dissecció d’una Bossa de Fem

2019-07-16T12:48:25+00:00

Aquest taller, de caràcter eminentment pràctic, pretén que l’alumnat coneguen com està composta una bossa de brossa i com s'han de separar els distints tipus de residus.

Fabricant Contenidors

2019-07-16T12:41:30+00:00

Taller que té com a eix de treball tots els contenidors i per tant tots els residus inclosos en Recicla amb els Cinc Sentits (R5S). Aquest és un taller de manipulació. Mitjançant una plantilla i caixes de cartó que duran els participants, es construeixen contenidors per a tots els residus i, alhora s'aporta informació sobre la seua correcta gestió.

Si jo fora un SCRAP

2019-07-16T13:43:19+00:00

Taller que té com a eix de treball el coneixement de tots els SCARP participants en Recicla amb els Cinc Sentits (R5S). Es tracta de desenvolupar un joc de rol en el qual els i les qui participen, dividits en cinc grups, n’assumeixen el paper com a representants dels diferents Sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP).

Debatent en Verd

2019-07-16T12:36:19+00:00

Taller que té com a eix de treball el contenidor verd i els residus d'envasos de vidre. Aquesta activitat es basa en una dinàmica en què els i les qui participen, per equips, han de debatre sobre la separació i el reciclatge del vidre i han d’assumir el rol dels diferents actors que participen en el sistema –envasadors, comerciants, administració, consumidors recicladors i consumidors no recicladors–. Per a facilitar-ne el treball se'ls oferirà informació sobre el paper que exerceix cadascun d'ells en el flux de gestió dels residus d'envasos de vidre.

Raeeciclant

2019-07-16T13:21:55+00:00

Taller que té com a eix de treball els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

Groc 6 x 6

2019-07-16T12:25:45+00:00

Taller que té com a eix de treball el contenidor groc i els residus d'envasos lleugers. Aquest taller està basat en la dinàmica de grup Philips 6 x 6 en la qual es divideix el grup en 6 subgrups i se'ls fa debatre durant 6 minuts sobre 6 temes referits a la separació i recollida selectiva de residus d'envasos lleugers, i al final es fa una posada en comú. El tema de discussió dels subgrups tractarà de corregir els errors més comuns en la separació d'aquest tipus de residus.