Si jo fora un SCRAP

2017-09-20T12:31:04+00:00

Taller que té com a eix de treball el coneixement de tots els SCARP participants en Recicla amb els Cinc Sentits (R5S). Es tracta de desenvolupar un joc de rol en el qual els i les qui participen, dividits en cinc grups, n’assumeixen el paper com a representants dels diferents Sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP).

Un més en casa, deixant empremta

2017-09-20T12:23:42+00:00

Este taller constarà de dos parts, una anomenada “Un més a casa”, que es realitzarà al Centre municipal d'Acollida de Fauna exòtica i Avifauna de l'Ajuntament de València, i la segona part, anomenada “Deixant una empremta”, que es durà a terme en l'aula del centre educatiu que ho sol·licite en dates diferents coordinades sota sol·licitud.

Els Cavalls del Contenidor Groc

2017-09-20T12:19:39+00:00

Taller que té com a eix de treball el contenidor groc i els residus d'envasos lleugers. La dinàmica planteja tres parts. Una primera introdueix els participants en el problema que suposa gestionar els residus que es produeixen a les llars. Una segona que ensenya a reconéixer diferents materials entre els residus i que fa possible confeccionar un senzill cavall amb residus d'envasos lleugers. I una tercera i última en la qual s'ensenya a través del joc a identificar quins són els residus d'envasos que s’han de dipositar al contenidor groc.

Debatent en Verd

2017-09-20T12:11:10+00:00

Taller que té com a eix de treball el contenidor verd i els residus d'envasos de vidre. Aquesta activitat es basa en una dinàmica en què els i les qui participen, per equips, han de debatre sobre la separació i el reciclatge del vidre i han d’assumir el rol dels diferents actors que participen en el sistema –envasadors, comerciants, administració, consumidors recicladors i consumidors no recicladors–. Per a facilitar-ne el treball se'ls oferirà informació sobre el paper que exerceix cadascun d'ells en el flux de gestió dels residus d'envasos de vidre.

La Música del Reciclatge

2017-09-20T12:07:09+00:00

En aquest taller de manipulació es reutilitzaran envasos per a convertir-los en instruments musicals i amb ells practicar diferents ritmes musicals.

Recicla i Respira

2017-09-20T11:57:08+00:00

El reciclatge contribueix a lluitar contra el canvi climàtic i a disminuir les emissions contaminants a l'atmosfera. Per a visualitzar aquesta relació es farà una dinàmica participativa en què, per grups, els participants han de superar una sèrie de proves-reptes per tal de poder gestionar correctament els seus residus d'envasos i canviar-ne les molècules de CO2 en forma de boles per molècules d'oxigen.

La Muntanya dels Residus

2017-09-20T11:54:06+00:00

Taller que té com a eix de treball tots els contenidors i per tant tots els residus inclosos en Recicla amb els Cinc Sentits (R5S). Activitat dividida en tres parts –identificació de residus, adequada separació i recuperació– en la qual tres grups diferents treballen els tres conceptes utilitzant una baralla, un mikado i una jenga gegant, així com cinc contenidors amb els cinc colors identificatius del projecte.

Les Carioques Voladores de Paper

2017-09-20T11:51:06+00:00

Taller que té com a eix de treball el contenidor blau i els residus d'envasos de paper i cartó, en el qual es tracta i explica la problemàtica de la generació de tots els residus.

Polseres RAEEs

2017-09-20T11:48:43+00:00

Taller que té com a eix de treball els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEEs). Aquesta és una activitat de manipulació en què es treballa la identificació i el correcte lliurament dels residus d'aparells elèctrics i electrònics i s'aprén a reutilitzar components d'aquest tipus de residus per a, per exemple, confeccionar polseres a partir de cables, denes de colors i xicotets components electrònics.

Donar la llanda

2017-09-20T11:45:54+00:00

Taller que té com a eix de treball el contenidor groc i els residus d'envasos lleugers. Aquesta és una activitat de manipulació en la qual es treballa la identificació dels residus d'envasos lleugers i s'aprén a reutilitzar aquest tipus de residus de la mà de una llanda per tal de, per exemple, confeccionar polseres amb les xapes de les llandes de refrescs.

Reciclant la Farmaciola

2017-09-20T11:42:13+00:00

Aquest taller té com a eix de treball el contenidor blanc de les oficines de farmàcia i els residus d'envasos de medicaments. S’hi planteja el manteniment i la reposició dels diferents medicaments que conformen una farmaciola domèstica bàsica, una de viatge o una de camp, i es recorda mitjançant una dinàmica de grup la gestió correcta d'aquests residus i el seu punt de lliurament.

La Recibotiga Ambiental

2017-09-20T11:39:12+00:00

Taller que tracta de plantejar alternatives, representades en imatges, vídeos, textos… en forma de consells i bones pràctiques ambientals per a dur a terme en la vida diària, de manera que aprenem a separar correctament els residus reciclables de forma més còmoda, més senzilla i més efectiva, i així no es contribuïsca a generar un excés de residus no reciclables i que així aconseguim ser consumidors conscients i responsables.