La Música del Reciclatge

2018-06-20T13:23:05+00:00

En aquest taller de manipulació es reutilitzaran envasos per a convertir-los en instruments musicals i amb ells practicar diferents ritmes musicals.

Recicla i Respira

2018-06-20T13:17:52+00:00

El reciclatge contribueix a lluitar contra el canvi climàtic i a disminuir les emissions contaminants a l'atmosfera. Per a visualitzar aquesta relació es farà una dinàmica participativa en què, per grups, els participants han de superar una sèrie de proves-reptes per tal de poder gestionar correctament els seus residus d'envasos i canviar-ne les molècules de CO2 en forma de boles per molècules d'oxigen.

La Muntanya dels Residus

2018-06-20T13:13:55+00:00

Taller que té com a eix de treball tots els contenidors i per tant tots els residus inclosos en Recicla amb els Cinc Sentits (R5S). Activitat dividida en tres parts –identificació de residus, adequada separació i recuperació– en la qual tres grups diferents treballen els tres conceptes utilitzant una baralla, un mikado i una jenga gegant, així com cinc contenidors amb els cinc colors identificatius del projecte.

Les Carioques Voladores de Paper

2018-06-20T13:06:41+00:00

Taller que té com a eix de treball el contenidor blau i els residus d'envasos de paper i cartó, en el qual es tracta i explica la problemàtica de la generació de tots els residus.

Polseres RAEEs

2018-06-20T13:01:53+00:00

Taller que té com a eix de treball els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEEs). Aquesta és una activitat de manipulació en què es treballa la identificació i el correcte lliurament dels residus d'aparells elèctrics i electrònics i s'aprén a reutilitzar components d'aquest tipus de residus per a, per exemple, confeccionar polseres a partir de cables, denes de colors i xicotets components electrònics.

Donar la llanda

2018-06-20T12:54:33+00:00

Taller que té com a eix de treball el contenidor groc i els residus d'envasos lleugers. Aquesta és una activitat de manipulació en la qual es treballa la identificació dels residus d'envasos lleugers i s'aprén a reutilitzar aquest tipus de residus de la mà de una llanda per tal de, per exemple, confeccionar polseres amb les xapes de les llandes de refrescs.

Reciclant la Farmaciola

2018-06-20T12:49:35+00:00

Aquest taller té com a eix de treball el contenidor blanc de les oficines de farmàcia i els residus d'envasos de medicaments. S’hi planteja el manteniment i la reposició dels diferents medicaments que conformen una farmaciola domèstica bàsica, una de viatge o una de camp, i es recorda mitjançant una dinàmica de grup la gestió correcta d'aquests residus i el seu punt de lliurament.

La Recibotiga Ambiental

2018-06-20T12:47:11+00:00

Taller que tracta de plantejar alternatives, representades en imatges, vídeos, textos… en forma de consells i bones pràctiques ambientals per a dur a terme en la vida diària, de manera que aprenem a separar correctament els residus reciclables de forma més còmoda, més senzilla i més efectiva, i així no es contribuïsca a generar un excés de residus no reciclables i que així aconseguim ser consumidors conscients i responsables.

Risiclatge: Excuses per a No Reciclar

2018-06-20T12:32:27+00:00

A través del riure, el joc, la dansa i altres dinàmiques com ara exercicis de respiració, massatges, etc., es pretén propiciar un canvi emocional, psicològic i fisiològic que done lloc a un canvi positiu en les actituds i els hàbits diaris dels assistents davant la reducció, reutilització i reciclatge dels residus.

La Maleta del Reciclatge

2018-06-20T12:26:09+00:00

Es tracta d'un recurs pedagògic dissenyat perquè el professorat d'un centre conega de primera mà una sèrie de materials didàctics per tal que puga utilitzar-los en les aules per al desenvolupament dels programes i projectes educatius curriculars.

La Dissecció d’una Bossa de Fem

2018-06-20T12:21:53+00:00

Aquest taller, de caràcter eminentment pràctic, pretén que l’alumnat coneguen com està composta una bossa de brossa i com s'han de separar els distints tipus de residus.