Educant per al consum responsable

Home>Educant per al consum responsable

Seguretat dels productes. Coneixes els pictogrames?

2019-07-30T12:43:35+02:00

El present taller tracta d'ensenyar als i les alumnes els diferents pictogrames que apareixen en els productes, identificant els possibles perills, riscos, i facilitant informació sobre com mantindre un producte en bon estat, els materials que s'han utilitzat en la seua composició, la forma de reciclar-ho o com desfer-nos d'ell, sense que siga un risc per al medi ambient.

Xicotets/tes estalviadors/res. Educació responsable

2019-07-30T12:55:07+02:00

Amb este taller es pretén que l'alumnat des de ben xicotets i xicotetes comencen a ser conscients del valor econòmic de les coses. Les coses no són gratis, el que  hi ha a casa i a l'escoles, costa diners i este es guanya amb treball i esforç.

La Publicitat

2019-07-30T13:00:29+02:00

La publicitat s'encarrega de mostrar-nos els productes i servicis i idees a fi que el consumidor i consumidora consumisca tot tipus de productes. La publicitat augmenta la demanda en els clients d'uns determinats productes al despertar en estos la necessitat de comprar-los.

Cuida el teu planeta. Aprén a reciclar

2019-07-30T13:15:58+02:00

Amb estos tallers, volem endinsar als alumnes i alumnes el món del reciclatge i les energies netes, es tracta d'informar d'una manera lúdica i didàctica, com adoptant uns senzills hàbits en la nostra vida quotidiana, podem col·laborar amb la cura del medi ambient.

Coneix els teus drets com a consumidor

2019-07-30T13:28:48+02:00

Amb este taller es pretén que els participants coneguen la legislació actual en matèria de consum referida bàsicament a la defensa dels drets dels consumidors, com tramitar una reclamació, què són els fulls de reclamacions i les distintes vies per a resoldre un conflicte de consum, amb l'ajuda de suport audiovisual, escenificacions i resolució de casos reals.