VALENTIA, la vida en una ciutat romana

2019-07-01T11:39:21+00:00

L'activitat comença al Museu de Prehistòria i de les Cultures, visitant les sales romanes. S'explica el procés de romanització en la Península Ibèrica i l'expansió de l'imperi romà en terres valencianes.

Coneix València Passejant

2019-07-01T10:51:53+00:00

València requerix ser coneguda pas a pas i gaudir de la seua llarga història. De la colònia fundada pels romans l'any 138 a.C. fins a l'actualitat

València Modernista i Art Déco

2019-07-02T12:55:16+00:00

Aquesta activitat presenta un itinerari que inclou les principals manifestacions modernistes i Art Déco del nucli urbà de la ciutat de València. A través d'aquestes dues tendències artístiques s'explica tant la història com el desenvolupament social i econòmic de València des de mitjan segle XIX fins a la dècada dels anys 30 del segle XX.

Intercanvi Barri – Barri

2019-07-02T13:02:47+00:00

Aquesta activitat proposa una acció multidisciplinària en la qual dos grups del mateix nivell de dues escoles distintes, realitzen, simultàniament, un treball de coneixement del barri en el qual s'enclava la seua escola.

Visita a l’Ajuntament de València

2019-07-01T09:54:22+00:00

L'activitat comença en la Plaça de l'Ajuntament. S'estudien els aspectes arquitectònics, històrics i funcionals de l'edifici i l'evolució del seu entorn al llarg del temps.

València Republicana

2019-07-01T12:18:01+00:00

A través d'aquesta activitat es busca remarcar la importància de València dins del context bèl·lic de la Guerra Civil Espanyola, així com el curt període de temps en el qual va ser declarada capital de la República.

Gòtic Valencià

2019-07-01T12:36:26+00:00

Es realitza una aproximació a la ciutat de València en el període gòtic a través dels seus edificis, donant a conéixer la seua arquitectura i la funció que realitzaven cada un d'ells.