>Escola Infantil Municipal Pardalets
Escola Infantil Municipal Pardalets 2018-11-09T09:28:37+00:00

Escola Infantil Municipal Pardalets

Carrer Poeta Artola S/N
46021 Valencia
Tel. 960 058 642
pardalets.lcrgestio@gmail.com

Configuració de les aules
1 unitat
1 unitat
0-1 anys

0-2 anys

Llocs escolars: 8

Llocs escolars: 8

3 unitats
1-2 anys Llocs escolars: 39
3 unitats
2-3 anys Llocs escolars: 60