Escola Infantil Municipal Gent Menuda

Carrer de Bernabé García nº 67
46024 Valencia
Tel. 963 013 225
eigentmenuda@valencia.es

Configuració de les aules
1 aula 0-1 any 8 places
1 aula 0-2 anys 8 places
3 aules 1-3 anys 45 places
2 aules 2-3 anys 40 places