>Escola Infantil Municipal Algirós
Escola Infantil Municipal Algirós 2017-12-14T12:24:33+00:00

Escola Infantil Municipal ALgirós

c/ La Canyada nº2
46022 València
Tel. 963 309 282
dirección@escuelainfantilalgiros.es

Aules
1 aula 0 anys 8 places
1 aula 0-2 anys 18 places
2 aules 1-2 anys 26 places
2 aules 2-3 anys 40 places