>Escola Infantil de Primer Cicle Gent Menuda
Escola Infantil de Primer Cicle Gent Menuda 2017-12-14T12:24:51+00:00

Escola Infantil de Primer Cicle Gent Menuda

Carrer de Bernabé García nº 67
46024 Valencia
Tel. 961 133 362
gentmenuda@megadiver.es

Configuració de les aules
1 aula 0-1 any 8 places
1 aula 0-2 anys 8 places
3 aules 1-3 anys 45 places
2 aules 2-3 anys 40 places