>Curs 2018/2019
Curs 2018/2019 2018-06-01T08:16:28+00:00

Escolarització de l’alumnat en els ensenyaments bàsics 2018-2019

L’ensenyança bàsica és obligatòria i gratuïta. Comprén l’Educació Primària i l’Educació Secundària Obligatòria i comprén deu anys d’escolaritat, dels sis als setze, tenint dret l’alumnat a romandre cursant les dites ensenyances fins als divuit anys. Cada curs escolar mitjançant Resolució de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València publicada en el D.O.C.V, es determina el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

Terminis

En construcció…

Legislació del procés d’admissió de l’alumnat 2018-2019

Calendari escolar

En construcció…