Loading...
>Curs 2017/2018
Curs 2017/2018 2017-09-20T11:16:17+00:00

Escolarització de l’alumnat en els ensenyaments bàsics 2017-2018

L’ensenyança bàsica és obligatòria i gratuïta. Comprén l’Educació Primària i l’Educació Secundària Obligatòria i comprén deu anys d’escolaritat, dels sis als setze, tenint dret l’alumnat a romandre cursant les dites ensenyances fins als divuit anys. Cada curs escolar mitjançant Resolució de la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València publicada en el D.O.C.V, es determina el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

Terminis

El període ordinari de sol·licitud de plaça escolar en educació primària, educació secundària obligatòria i segon cicle d’educació infantil es desenrotlla directament en els centres en el periode que marca la Resolució esmentada anteriorment. Finalitzat este termini els interessats han de sol·licitar lloc escolar fora de termini en els centres coordinadors de cada zona fins a la data establida cada curs (juny/juliol).

Tots els centres de la ciutat informen del centre coordinador de la seua zona i de la data fins a la qual escolaritzen.

A partir del 15 de juliol, llevat d’excepcions, si n´hi ha, l’escolarització del segon cicle d’Educació Infantil i d’Educació Primària passa a l’Ajuntament.

L’escolarització d’Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) passa a l’Ajuntament a partir d’octubre.

Calendari escolar

DADES D’INICI I FINALITZACIÓ DEL CURS PER ETAPES EDUCATIVES

Educació Infantil i Primària:
Inici: 11 de setembre de 2017
Finalització: 22 de juny de 2018

Educació Secundària Obligatòria, Batxiller i Formació Professional:
Inici: 11 de setembre de 2017
Finalització: 20 de juny de 2018

Formació Professional Bàsica (segona oportunitat):
Inici: 14 de setembre de 2017
Finalització: 25 de juny de 2018

EXCEPCIONALMENT ELS PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA:
Inici: 21 de setembre de 2017
Finalització: 18 de juny de 2018

Formació de Persones Adultes:
Inici: 18 de setembre de 2017
Finalització: 15 de juny de 2018

Ensenyances Esportives Reglades i Artístiques:
Inici: 18 de setembre de 2017
Finalització: 13 de juny de 2018

Ensenyança d’Idiomes:
Inici: 2 d’octubre de 2017
Finalització: 27 de juny de 2018

VACACIONS DE NADAL I PASQUA, PER A TOTES LES ETAPES EDUCATIVES:

Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos
Pasqua: del 29 de marçl al 9 d’abril de 2018, ambdós inclosos

RESTA DE DIES FESTIUS I NO LECTIUS PER A TOTES LES ETAPES EDUCATIVES PER MESOS:

OCTUBRE:
9 D’OCTUBRE: Dia de la Comunitat Valenciana.
12 D’OCTUBRE: Dia de la Hispanitat

NOVEMBRE:
1 DE NOVEMBRE: Festa de Tots Sants

DESEMBRE:
6 DE DESEMBRE: Dia de la Constitució
8 DE DESEMBRE: Dia de la Immaculada Concepció

MARÇ:
19 DE MARÇ: Sant Josep.

MAIG
1 DE MAIG: Festa del treball