Consell escolar

El Consell Escolar Municipal de València es constitueix com a instrument de participació democràtica en la gestió educativa que afecta al municipi de València, i com a òrgan d’assessorament a l’administració competent. Es regeix per la normativa autonòmica i el seu desenvolupament, reflectit en el Reglament, i està constituït pels diferents sectors de la comunitat educativa, que són els següents:

Organigrama

– Presidenta: Regidora d´Educació.

– Representant de l’Ajuntamient de València: Regidora de Igualtat

– Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencia (STEPV)

– Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià (CCOO)

– Unió sindical Obrera (USO.CV)

– Confederació Sindical Independent de Funcionaris (C.S.I.F)

– Federació Catòlica de Pares y Mares d’Alumnes (F.A.P.A.)

– Federació Valenciana d’Estudiants (F.A.A.V.E.M)

– Directors de Centres Públics

– Titulars de Centres Privats

– Representants de les Associacions de Veïns

– Representant de l’Administració Educativa

– Federació de Sindicats Independents de la C.V (FSIE)

– Federació Catòlica de Pares d’Alumnes (F.C.A.P.A.)