Cessió d’espais

Més del 50% dels col·legis públics de la ciutat de València, cedeixen els seus espais per a la realització d’activitats extraescolars, bé a la pròpia AMPA del col·legi, o a altres entitats que desenvolupen activitats diverses en el barri. Aquestes activitats no són necessàriament oferides a la comunitat educativa del col·legi que cedeix els seus espais.

Les condicions que han de complir les persones o entitats sol·licitants, poden consultar-se ací.