>Centres coordinadors 2017-2018
Centres coordinadors 2017-2018 2018-05-31T13:49:44+00:00

Centres coordinadors 2017/2018

Aquests centres, a més d’exposar en el seu tauler d’anuncis tota la informació concernent al procés ordinari d’admissió de l’alumnat i d’exposar les seues  vacants exposa, també, les vacants de tots els centres que integren els Districtes i les Àrees escolars.
També són els centres on es cursen les sol·licituds una vegada que ha acabat el període ordinari de sol·licitud de plaça escolar, excepte excepcions si les hi haguera.